หนังสือที่แต่งโดย Stokes, Elizabeth Joan 2 Results

No.TitlePublished
1Clinical bacteriology1975
2Clinical bacteriology1960