หนังสือที่แต่งโดย Prier, James E 2 Results

No.TitlePublished
1Modern methods in medical microbiology : systems and trends1976
2Opportunistic pathogens1974