หนังสือที่แต่งโดย Pradit Rangsaritkul 3 Results

No.TitlePublished
1Research Report on Palm Oil = รายงานผลการศึกษาวิจัย น้ำมันปาล์ม1977
2Vegetable Oil Industry = อุตสาหกรรมน้ำมันพืช1976
3Production and Marketing of Animal Skins (Raw Hides, Skins and Leather) = การผลิตและการตลาดหนังสัตว์ หนังดิบ หนังฟอกและผลิตภัณฑ์หนังฟอก1975