หนังสือที่แต่งโดย Harper, Ray G 2 Results

No.TitlePublished
1Educational Trends = แนวโน้มทางการศึกษา1969
2Educational Planning at the Local Level, from Education in Thailand = การวางแผนการศึกษาในระดับภูมิภาค การศึกษาในประเทศไทย1968