หนังสือที่แต่งโดย Yao, Geng 2 Results

No.TitlePublished
1Ai yu mei de li zan : Xue Cai san wen ji1995
2Ren xing de gao jui yu bei lie : Timo sanwenji1995