หนังสือที่แต่งโดย การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่: ระบบทวิภาคีกับอำนาจต่อรอง (2548 : กรุงเทพมหานคร) 2 Results

No.TitlePublished
1ร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ : ระบบทวิภาคีกับอำนาจต่อรอง : สรุปผลสัมมนาวิชาการ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร2548
2ร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ : ระบบทวิภาคีกับอำนาจต่อรอง : การสัมมนาทางวิชาการ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร2548