หนังสือที่แต่งโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 2 Results

No.TitlePublished
1แผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ้ : กลยุทธ์การปฏิบัติระดับภูมิภาคสำหรับแผนปฏิบัติระหว่างประเทศ กรุงแมดริด ว่าด้วยการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุปี 2002 (พ.ศ.2545) และแผนปฏิบัติการเมืองมาเก๊าว่าด้วยการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ปี 1999 (พ.ศ.2542)
2แนวทางในการปฏิบัติแผนมาเก๊าว่าด้วยการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก