หนังสือที่แต่งโดย พิมพ์สิรี พร้อมวงษ์ 2 Results

No.TitlePublished
1การลดขนาดโมเลกุลของคอนดรอยทินซัลเฟตจากกระดูกอ่อนอกไก่โดยการฉายรังสีแกมมา2551
2การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสของไอออนโลหะแทรนซิชัน2548