หนังสือที่แต่งโดย Abling, Bina 2 Results

No.TitlePublished
1Integrating draping, drafting and drawing2009
2Fashion sketchbook2004