หนังสือที่แต่งโดย Yang, Muzhi 3 Results

No.TitlePublished
1Sunzi bing fa, Sun bin bing fa : Han ying dui zhao = Sunzi : the art of war ; Sun Bin : the art of war2005
2Zhuang zi : han yin dui zhao2003
3Laozi : han ying dui zhao2003