หนังสือที่แต่งโดย ศานิกานต์ เสนีวงศ์ 2 Results

No.TitlePublished
1ชุดตรวจสอบสารนอร์ฟลอกซาซินโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์2551
2การคัดหายีนกลายพันธุ์ของไซโคลเดกซ์ทรินกลูคาโนแทรนส์เฟอเรสที่สามารถสร้างแกมมาไซโคลเดกซ์ทรินได้เพิ่มขึ้น2548