หนังสือที่แต่งโดย Shi, zhongwen 3 Results

No.TitlePublished
1Zhongguo quan shi. Zhongguo Sui Tang Wu Dai ke ji shi1995
2Zhongguo quan shi. Zhongguo Qin Han wen xue shi1995
3Zhongguo quan shi. Zhongguo Sui Tang Wu dai wen xue shi1995