หนังสือที่แต่งโดย การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง สู่สังคมสมานฉันท์ (2548 : ชลบุรี) 4 Results

No.TitlePublished
1ความขัดแย้งในการจัดการน้ำภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2548
2สู่สังคมสมานฉันท์ : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2548
3ความขัดแย้งเรื่องน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2548
4ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี2548