หนังสือที่แต่งโดย สุนิสา ริมเจริญ 2 Results

No.TitlePublished
1วิธีออปชันจริงในการหาเวลาหยุดเหมาะสุดของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม2551
2การดัดแปลงกลยุทธ์เชิงวิวัฒน์สำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลา2547