หนังสือที่แต่งโดย Wright, Samson 7 Results

No.TitlePublished
1Samson Wright's applied physiology1982
2Samson Wright's applied physiology1971
3Samson Wright's applied physiology1971
4Applied physiology1965
5Applied physiology1961
6Samson Wright's applied physiology1952
7Applied physiology1952