หนังสือที่แต่งโดย Stanier, Roger Y 6 Results

No.TitlePublished
1The microbial world1976
2The microbial world1970
3General microbiology1970
4The microbial world1963
5Microbial world1963
6The microbial world1957