หนังสือที่แต่งโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 Results

No.TitlePublished
1แนวทางการจัดทำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2547
2แนวทางการจัดทำกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์2547