หนังสือที่แต่งโดย Chia, Lan-po 2 Results

No.TitlePublished
1Early man in China1980
2The Cave home of Peking man1975