หนังสือที่แต่งโดย Vira Vimolniti 2 Results

No.TitlePublished
1Policy Measurement in Investment Promotion = มาตรการทางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน1973
2Manpower and Educational Planning, from Notes on the Fifth Assembly of the National Municipal League of Thailand, March 9-17, 1964 = การวางแผนกำลังคนและการศึกษา เอกสารประกอบความรู้เนื่องในการประชุมใหญ่ ส.ท.ท. ครั้งที่ 51964