Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน

32 Results

No.TitlePublished
1หยุดคิด...ก็หยุดทุกข์2556
2อัศจรรย์แห่งที่นี่เดี๋ยวนี้ = The Miracle of Here and Now2554
3ใบไม้กำมือเดียว (ฉบับปรับปรุง)2554
4ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ2553
5พรมแดนข้ามโคตร2553
6พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด2553
7ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน ; เล่ม 32552
8เส้นปกติของชีวิต : วิเคราะห์การล่มสลายของเศรษฐกิจทุนนิยมจากมุมมองของพุทธศาสนา2552
9ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน ; เล่ม 12551
10คู่มือชีวิตภาคศีลธรรม2551
11ผู้หญิงคนนี้คือใครหรือ?2551
12ครอบครัว...วังวนแห่งปัญหาชีวิต2551
13ธรรมะกับเรื่องเพศ {ที่สามด้วย}2551
14ฆ่าตัวตายไปทำไม ฆ่าทุกข์ใจไม่ดีกว่าหรือ2551
15ศาสนาและการเมือง2551
16ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 12550
17รู้เท่านี้ ก็พอแล้ว : (พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด)2550
18พรมแดนข้ามโคตร2550
19ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ จากคำถามที่ครอบจักรวาลสู่คำตอบที่เป็นอมตะ2550
20คู่มือชีวิตภาคกฎแห่งกรรม2549
21ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ2549
22ใบไม้กำมือเดียว2549
23ใคร...กลัวตาย ฟังทางนี้2549
24รู้เท่านี้ ก็พอแล้ว : (พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด)2549
25อวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตน2549
26พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด [Electronic Resource]2548
27พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด2548
28จดหมายถึงเพื่อน ทำอย่างไรจึงหายกลุ้มใจ [computer file]2548
29โครงสร้างของชีวิต : ความรู้หยิบมือหนึ่งที่จะช่วยให้คุณไม่เสียชาติเกิด2548
30อวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตน2547
31คู่มือชีวิตภาคกฎแห่งกรรม = The User Guide to Life2547
32คู่มือชีวิตภาคศีลธรรม = The User Guide to Life2546