หนังสือที่แต่งโดย Mangun Chaiyapan 3 Results

No.TitlePublished
1A Study of Socio-economic Conditions of the Prachuab Khiri Khan Self-Help Land Settlement, Changwat Prachuab Khiri Khan1973
2Research Report on Comparison of Economic Status of Agriculturists in Northeastern Thailand = รายงานผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย1972
3Field Study Report of the Operation of the Tha Yang Credit Cooperative, Amphur Tha Yang, Changwat Petchabur, August 14, 1968 = รายงานผลการศึกษาดูงานสหกรณ์ท่ายาง จำกัดสินใช้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี1968