หนังสือที่แต่งโดย Rohsenow, Warren M 2 Results

No.TitlePublished
1Handbook of heat transfer1973
2Heat, mass, and momentum transfer1961