หนังสือที่แต่งโดย Manasvi Unhanand 7 Results

No.TitlePublished
1Family Planning in Thailand, from Third General Technical Conference Report, Regional and Local Development = การวางแผนครอบครัวในประเทศไทย1972
2Population and Manpower Development, from Symposium on Development of Human Resources1968
3Ministry of Health's Role in Rural Area, from Third National Population Seminar of Thailand = บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการอนามัยครอบครัว1968
4Public Health and Population Growth, from Third National Population Seminar of Thailand1968
5Public Health and Population Growth1965
6A Study of 10,314 Reported Female Sterilizations in Thailand, from the Second Seminar on the Population of Thailand, October 12, 1965 = การศึกษาการทำหมันหญิง 10,314 รายในประเทศไทย จากการสัมนาทางวิชาการเรื่องประชากรของประเทศไทย (ครั้งที่ 2)1965
7Family Planning and Manpower Development = การวางแผนครอบครัวกับการพัฒนากำลังคน