หนังสือที่แต่งโดย Rainville, Earl David, 1907- 6 Results

No.TitlePublished
1Elementary differential equations1997
2Elementary differential equations1974
3Special functions1966
4Intermediate differential equations1964
5Special functions/ Earl D. Rainville1960
6A short course in differential equations1949