หนังสือที่แต่งโดย เลน, จอห์น, ค.ศ. 1930- 4 Results

No.TitlePublished
1ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา : การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค2555
2ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา : การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค = Timeless simplicity : creative living in a consumer society2551
3ต้นไม้สายใยชีวิต : ศิลปะกับความศักดิ์สิทธิ์2548
4ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา : การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค2547