หนังสือที่แต่งโดย Praween Na Nakorn 2 Results

No.TitlePublished
1Points of Discussion on Government Service Personnel Administration, from Symposium on Development of Human Resources1968
2Questions and Answers on the Provisional Constitution = ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พร้อมด้วยคำถาม-แนวตอบ1966