หนังสือที่แต่งโดย อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 15 Results

No.TitlePublished
1ตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์2559
2เกาะกูด : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2556
3พลเมืองเกาะกง และ "ปัจจันตนคโรปมคาถา" : วรรณกรรมพุทธศาสนากับการแสดงความเป็นไทยพลัดถิ่นของชาวเมืองเกาะกง2556
4รายงานผลการวิจัย การสำรวจและปริวรรตวรรณคดีท้องถิ่นจังหวัดตราด พลังปัญญาจากวัฒนธรรมวรรณศิลป์ของกวีในเมืองตราด2555
5ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด : รายงานการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2553
6ตำนานพระศรีอาริย์ในสังคมไทย : การสร้างสรรค์และบทบาท2552
7ลำนำคำหวาน : เรื่องเล่าผ่านเพลงพื้นบ้านจากศาลายา2552
8เล่าเรื่องเมืองตราษบุรี 1 : บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้านจังหวัดตราด2552
9ผูกนิพพานโลกีย์2550
10อัฐยายซื้อขนมยาย2550
11สงครามกับความรัก : ความขัดแย้งในการปฏิบัติต่อผีบรรพบุรุษในประเพณีส่งในบ้านของชาวไทยเชื้อสายชอง บ้านทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด2548
12ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด : รายงานการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2548
13พระอนาคตวงศ์ ฉบับจันทบุรี ว่าด้วยตำนานพระอนาคตพระพุทธเจ้า 10 พระองค์2548
14ตะลุงเมืองตราษ : ว่าด้วยตำนานหนังตะลุงเมืองตราด และบทหนังตะลุง ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด2547
15เพลงบอกบุญ จังหวัดตราด : กลวิธีโน้มน้าวใจและบทบาทต่อสังคม2547