หนังสือที่แต่งโดย ศุภกิณห์ สุดชูเกียรติ 2 Results

No.TitlePublished
1ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสำหรับการคัดกรองสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว2550
2การเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ 18s rDNA ของยีสต์ผลิตสาโท2546