Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

2 Results

No.TitlePublished
1พจนานุกรม วิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ -ไทย) ; ทำเนียบผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุอาหาร2549
2การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินคุณภาพอาหารประเภทบรรจุแน่นหลังแปรรูปด้วยความร้อน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2546