หนังสือที่แต่งโดย Abbs, Brian 21 Results

No.TitlePublished
1Take off 3 : student book 3 = หนังสือเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา อ015-อ016 ชันมมัธยมศึกษาปีที่ 32542
2Takd off 2 : student book 2 : หนังสือเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา อ013-อ014 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22542
3Take off 1 : student book 1 : หนังสือเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา อ011-อ012 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12542
4หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ SNAPSHOT : Strter studients' book รายวิชา อ017-อ018 ภาษาอังกฤษหลัก 11-12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2540
5Popcorn : teacher's book1995
6Blueprint one [cassette tape]1990
7Developing Strategies : teacher's books1988
8Discoveries [cassette tape]1986
9Opening strategies : workbook1984
10Studying strategies : workbook1984
11Authentic English for reading1982
12Opending strategies : Students' Book1982
13Superace : the star of Bjon Borg and tennis1982
14Authentic English for reading1981
15Realistic English dialogues1978
16Cloudsongs [cassette tape] /:1977
17Challengenges : a multi-media project for learner of English1977
18Starting strategies : an integrated language course for beginners of English1977
19Strategies1975
20Realistic English1968
21Take off!