หนังสือที่แต่งโดย Malmberg, Bertil 7 Results

No.TitlePublished
1Histoire de la linguistique : de sumer a saussure1991
2La phonetique1974
3La phonetique1973
4Readings in modern linguistics: an anthology /cby Bertil Malmberg1972
5Les nouvelles tendances de la linguistique1972
6Manual of phonetics1970
7Phonetics1963