หนังสือที่แต่งโดย Seni Pramoj 8 Results

No.TitlePublished
1Interpretative translations of Thai poets1973
2Interpretative translations of Thai poets1973
3Seminar on Corruption (A Revised Version) = สัมมนาเรื่อง คอรัปชั่น ปรับปรุงจากสรุปอภิปราย1971
4Thai Attitude Towards Foreigners : Luncheon Address by M.R. Seni Pramoj, American Chamber of Commerce, November 19, 19691971
5A Collection of Miscellaneous Articles by Mr. Seni Pramoj, Vol. II = ประชุมเก็บตก เล่ม 2 ของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช1971
6Papers on World War II1967
7The Infiltration of a New Faith = การแทรกซึมของศาสนาใหม่1948
8King of Siam speaks