หนังสือที่แต่งโดย อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 6 Results

No.TitlePublished
1ถอดรหัสเบอร์ซาตูปัตตานี2554
2ทีวีอัลจาซีรา : สื่อมวลชนสากลของโลกอาหรับ2551
3ถอดรหัสเบอร์ซาตูปัตตานี2548
4สงครามเงา : วิกฤตการณ์ก่อการร้ายโลกและปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้2548
5อัลกออิดะห์ ญิฮาด เจไอและขบวนการก่อการร้ายภาคใต้2548
6สื่อสันนิวาส2546