หนังสือที่แต่งโดย Chancha Suvannathat 8 Results

No.TitlePublished
1Thailand1989
2Changing Pattern of Child Rearing Among Urban Low Income Families in Thailand = แบบฉบับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงของครอบครัวรายได้น้อยที่อยู่ในตัวเมือง1981
3An Experimental Study of Teaching Science and Mathematics Concepts to Young Thai Children1976
4Lectures on Curriculum Development = ประมวลบทบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร1974
5Social Influences on Child Development at Muban Pran Muan, Tambol Ban Khao, Amphoe Muang, Udorn Thani, and Muban U-Meng, Tambon Yu-WA, Amphoe San Pa Tong, Chiang Mai. Vol. IV = อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู่บ้านอูเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 41971
6Progress Report of the Bangkok Institute for Child Study's Research Work and Problems1968
7Summaries of the Study of Social Influences on the Development of Thai Children in the Villages of Ban Pranmuen and U-Meng
8Summaries on Scholastic Achievements, Concepts, Attainments, and Morality of Thai Youth