หนังสือที่แต่งโดย Shao, Jun 3 Results

No.TitlePublished
1Mathematical statistic [electronic resource]s1999
2Mathematical statistics1999
3Mathematical statistics [electronic resource]1999