หนังสือที่แต่งโดย บาคอล, โรเบิร์ต 2 Results

No.TitlePublished
1กลยุทธ์การบริหารผลงาน : 24 บทเรียนการพัฒนาผลงานในองค์กรของคุณ = How to manage performance2548
2การบริหารผลการปฏิบัติงาน = Performance management2545