หนังสือที่แต่งโดย Amorn Raksasat 4 Results

No.TitlePublished
1Theory of the Formation of Coalition Government = ทฤษฎีการจัดตั้งรัฐบาลผสม1976
2Personnel Management in Thailand = การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย1971
3Kamnan: Personality and Attitude = กำนัน : บุคลิกภาพและทัศนคติ1967
4State Enterprise Techniques for Financial and Personnel Administration, from Report on the Second University Seminar = การเงินและการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแบบรัฐวิสาหกิจ1967