Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย จันทคุป

14 Results

No.TitlePublished
1แหล่งผลิตไม้ดอกเมืองหนาวหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [จุลสาร]2547
2ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว [จุลสาร] : ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง2547
3งานสลักลายนาฬิกาเรือนไม้โบราณ [จุลสาร]2547
4ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบนจังหวัดตรัง [จุลสาร]2547
5ผลิตภัณฑ์ครกไม้ บ้านหลุก จังหวัดลำปาง [จุลสาร]2547
6ขนมมะพร้าวแก้วบ้านน้อย-หาดพรม [จุลสาร]2546
7ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มนวม [จุลสาร]2546
8ผลิตภัณฑ์ใยตาลโตนด [จุลสาร] : ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา2546
9อึ่ง และ "ครก" ปั้นดินเผา ตำบลโนนตาล นครพนม [จุลสาร]2546
10ผ้าฝ้ายทอมือบ้านก้างปลา [จุลสาร]2546
11ผ้าย้อมสีธรรมชาติ [จุลสาร]2546
12น้ำดื่มนครพนม [จุลสาร]2545
13ไข่เค็มบางด้วนสมุทรปราการ [จุลสาร]2545
14เครื่องจักสานจาก "กก" [จุลสาร]2545