หนังสือที่แต่งโดย Balakrishna, R 2 Results

No.TitlePublished
1Interdisciplinary Research1959
2Urban and Rural Surveys1959