หนังสือที่แต่งโดย มานิต รัตนสุวรรณ 7 Results

No.TitlePublished
1พลิกวิกฤตให้เป็นทอง2556
2การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 = Creative age marketing2555
3ยุทธศาสตร์การตลาด : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ2553
4นักเลือกตั้งมืออาชีพ = Political marketing strategist2551
5พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทอง2548
6คัมภีร์สร้างโอกาส2545
7กลยุทธ์การตลาด2545