Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ลีณา สุนทรสุข

3 Results

No.TitlePublished
1แคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส2550
2การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในตำรับยาแก้หวัดโดยวิธีแคปิลลาอิเล็กโทรโฟรีซิส : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2546
3แคปิลลารีอีเล็กโทรโฟรีซิส : เทคนิคใหม่สำหรับการวิเคราะห์ยา อาหารและสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม = Capillary electrophoresis : a new technique for pharmaceutical, food and environmental analysis2544