หนังสือที่แต่งโดย ระวีวรรณ ศิริโภคทรัพย์กุล 2 Results

No.TitlePublished
1คุณสมบัติของเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากทุเรียนในการเตรียมแผ่นแปะแผลและผลของผลิตภัณฑ์ต่อการหายของบาดแผลผิวหนังของสุนัข2547
2ผลของน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่และกากถั่วเหลืองต่อการออกผลของต้นมะเขือเทศ2544