หนังสือที่แต่งโดย Sanit Charoenrat 2 Results

No.TitlePublished
1Era Without Constitution = ยุคไทยว่างรัฐธรรมนูญ1967
2Reminiscence of Thailand in the Early Days of Constitutional Monarchy, from Commemorative Publication Honoring Prince Wan's 72nd Birthday = ความหลังครั้งเริ่มระบบใหม่ จากชุมนุมนิพนธ์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์1963