หนังสือที่แต่งโดย Li, Leyi 7 Results

No.TitlePublished
1Han zi yan bian wu bai li = Tracing the roots of Chinese characters : 500 cases2006
2Han zi yan bian wu bai li (xu bian)2005
3Tracing the roots of Chinese characters : 500 cases = Han zi yan bian wu bai li2005
4Jian hua zi yuan1999
5Han zi yan bian wu bai li = Hanzi yanbian 500 li1996
6Jian hua zi yuan1996
7Tracing the roots of Chinese characters : 500 cases = Han zi yan bian 500 li1994