Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ปีเตอร์, โจ

2 Results

No.TitlePublished
1คิดใหม่ ทำใหม่ กับการเรียนรู้และการศึกษาด้านป่าไม้ [จุลสาร] = Rethinking and redoing learning and education in forestry : ผลสรุปจากการประชุมนานาชาติเรื่อง Forestry education ณ เมือง Sapa ประเทศเวียดนาม2544
2คิดใหม่ ทำใหม่กับการเรียนรู้และการศึกษาด้านป่าไม้ = Rethinking -- and redoing -- learning and education in forestry2544