หนังสือที่แต่งโดย วีระศักดิ์ ลันวงษา 2 Results

No.TitlePublished
1โครเมี่ยนสปิเนลจากหินอัคนีอัลตราเมฟิกบางส่วนในภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย2547
2การสำรวจหาแหล่งแร่ตะกั่ว โดยวิธีวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวิธีวัดค่า ความต้านทานไฟฟ้าบริเวณเขานางเกลือ บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี2543