หนังสือที่แต่งโดย ลูอิส, ซี. เอส 12 Results

No.TitlePublished
1ผจญภัยโพ้นทะเล = The voyage of the dawn treader2549
2อวสานการยุทธ์ = The last battle2549
3เก้าอี้เงิน = The silver chair2549
4อาชากับเด็กชาย = The horse and his boy2549
5อวสานการยุทธ์ = The last battle2548
6เก้าอี้เงิน = The silver chair2548
7ตู้พิศวง = The lion, the witch and the wardrobe2548
8อาชากับเด็กชาย = The horse and his boy2548
9เจ้าชายแคสเปี้ยน = Prince Caspian2548
10ผจญภัยโพ้นทะเล = The voyage of the dawn treader2548
11เจ้าชายแคสเปี้ยน2542
12ตู้พิศวง2540