หนังสือที่แต่งโดย Lao, She, 1899-1966 11 Results

No.TitlePublished
1Luo tuo xiang zi = Camel xiangzi2004
2Er Ma2004
3Luo tuo xiang zi2000
4Blades of grass : the stories of Lao She1999
5Si shi tong tang1998
6Lao She You mo shi wen ji1987
7Lao Zhang Di Zhe Xue : Zhao Ziyue1986
8Luo tuo xiang zi1985
9Si shi tong tang1982
10Laoshe zuanji
11Er ma