หนังสือที่แต่งโดย Chakrit Noranitiphadungkarn, 1933- 10 Results

No.TitlePublished
1Community elites and the power structure : a comparative study of two communities in Thailand1985
2Elites, power structure and politics in Thai communities1981
3The Financial Capacity of Bangkok Municipality : Experience of Bangkok Municipality Before Its Status Change into Bangkok Metropolis Administration = ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล : กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพฯ ก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร1976
4A Report on Bangkok Metropolis Municipalities and the Development during B.E. 2503-2514 = เทศบาลนครกรุงเทพกับการพัฒนาในช่วงพ.ศ. 2503-25141975
5A Report on Living Conditions of Dindaeng-Huai Khuang Housing Dwellers = สภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเคหสงเคราะห์แบบแฟลตของรัฐ ดินแดง-ห้วยขวาง1975
6Modernizing Chiengmai : a study of community elites in urban development1973
7Modernizing Chiengmai : a study of community elites in urban development1973
8Elites, power structure, and politics in Thai communities1970
9Elites, power structure, politics in Thai communities1970
10Elites, Power Structure and Politics in Thai Communities1970