Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พวงทอง ไกรพิบูลย์

20 Results

No.TitlePublished
1รู้ก่อน เข้าใจกว่า การตรวจรักษามะเร็ง2557
2ถาม-ตอบ มะเร็งร้ายสารพัดชนิด2557
3โรคของดวงตา2556
4โรคของช่องปากและฟัน2556
5รู้ลึกและเข้าใจ โรคภายในของผู้หญิง2555
6โรคของหัวใจและหลอดเลือด2555
7โรคของหู จมูก คอ2555
8โรคของปอด2555
9โรคในไตและกระเพาะปัสสาวะ2554
10โรคของต่อมไร้ท่อ2554
11โรคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน2554
12โรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ2554
13จากมะเร็งอย่างเป็นสุข2554
14คู่มือดูแลเด็กโรคมะเร็ง2553
15มะเร็งในเด็ก2552
16รู้ทันโรคมะเร็ง2552
17กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง2552
18อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข2551
19รู้ทันโรคมะเร็ง2549
20ตำรารังสีรักษา : ฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วย2534